<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div><div><div><div><div>Te dashur kolege,<br></div><div><br></div><div>Deshiroj tju rikujtoj se mbeten vendet e fundit per trajnimin per BGP i cili do te zhvillohet ne Tirane me 23 Maj 2018. <br></div><div><br></div><div>Trajnimi do te fokusohet tek intekoneksioni me BGP, tranziti dhe peering, Internet Exchange Points, mirembajtja dhe perdorimi i objekteve ne databazen e RIPE dhe PeeringDB. Trajnimi do te perfshije ushtrime praktike dhe nje laborator virtual. <br></div></div><br></div>Nese deshironi te merrni pjese, ju lutem dergoni nje email tek <a href="mailto:training@anix.al" target="_blank">training@anix.al</a>. Vini re se secili pjesemarres duhet te kete me vete nje laptop.<br><br></div>Ju pershendes,<br></div>Kledi<br><div><div><div><div><br></div></div></div></div></div>
</div><br></div>