<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
span.EmailStyle18
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:8.5in 11.0in;
        margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=EN-US link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Kledi faleminderit per lajmerimin,<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Une nuk do te regjistrohem ne trainim pasi kam qene njehere ne nje trainim te tille te organizuar nga RIPE. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Mendoj se eshte rast i mire qe axhendes t’i shtohet edhe ndonje takim i shkurter 30-min, per ndonje teme tjeter  meqe njerezit do te jene aty.  <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Temen mund ta propozoje secili prej anetareve te alnog-ut.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Shembull:<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>“Komente mbi shkresen e fundit date 30.04.2018 te AKEP mbi  ndalimin e siteve drejtuar ISP-ve”<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'> Me heret e njejta gje eshte kerkuar  nga Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT). <o:p></o:p></span></p><p><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Ne te dyja rastet eshte justifikuar  Ligjin nr. 9918 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 15 “Kushtet e përgjithshme”, pika e):<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Por Ligji ne fjale ka edhe nenin 123!  Problemin e shikoj ne rastin kur ISP-se i kerkohet filtrimi apo bllokimi i aksesit ne pozitat e pales se trete.</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#212121'>  <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Kam besim se po te diskutohet ceshtja ne nivelin teknik ,  perfundimet do te jene ne interes operatoreve dhe rrjetit shqiptar te internetit.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Une kam kam pasur shkembim email-esh me ALCIRT ne nendor te 2015 te cilat i kam ruajtur, dh edo t’I ve ne dispozicion ne rast se bihet dakort per axhenden dhe aksionit mbi nje teme te tille.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Por jam i sigurt se edhe te tjeret kane reaguar. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Gjithe te mirat,<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Dritan <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p><div style='border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0in 0in 0in'><p class=MsoNormal><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>From:</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'> ALNOG [mailto:alnog-bounces@list.alnog.al] <b>On Behalf Of </b>Kledi Andoni<br><b>Sent:</b> Thursday, May 03, 2018 1:36 PM<br><b>To:</b> alnog@list.alnog.al<br><b>Subject:</b> [ALNOG] Ftese per Trajnim mbi BGP - Tirane 23 Maj 2018<o:p></o:p></span></p></div><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><div><div><div><div><div><div><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'>Te dashur kolege,<o:p></o:p></p></div><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'>ANIX, RASH dhe NaMeX kane kenaqesine tju ftojne per nje dite trajimi per BGP i cili do te zhvillohet ne Tirane me 23 Maj 2018. Trajnimi do te fokusohet tek intekoneksioni me BGP, tranziti dhe peering, Internet Exchange Points, mirembajtja dhe perdorimi i objekteve ne databazen e RIPE dhe PeeringDB. Trajnimi do te perfshije ushtrime praktike dhe nje laborator virtual.<o:p></o:p></p></div><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'>Trajnimi do te zgjase te gjithe diten (prej ores 9:30 deri 17:30) dhe do te ndiqet te njejten mbremje nga nje mbledhje informale me birra ne dore e ALNOG :). Informacione me te detajuara do te jepen ditet ne vijim.<o:p></o:p></p></div><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'>Ne trajnim ka vetem 20 vende: keshtu qe nese deshironi te merrni pjese, ju lutem dergoni nje email tek <a href="mailto:training@anix.al">training@anix.al</a>. Vini re se secili pjesemarres duhet te kete me vete nje laptop.<o:p></o:p></p></div><p class=MsoNormal>Ju pershendes,<o:p></o:p></p></div><p class=MsoNormal>Kledi<o:p></o:p></p><div><div><div><div><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p></div></div></div></div></div></div></body></html>