<div dir="ltr"><div>Te nderuar kolege dhe miq,<br><br></div>Iniciativa per te krijuar ALNOG lindi ne Forumin e Pare Shqiptar te Operatoreve te Rrjetit i cili u organizua me 14 Nentor 2017 ne Tirane (<cite class="gmail-_Rm"><a href="https://alnof.namex.it/">https://alnof.namex.it/</a>)</cite><cite class="gmail-_Rm"> </cite><cite class="gmail-_Rm"> me qellim per te krijuar nje komunitet te 
operatoreve shqiptare te rrjetit, duke ndjekur hapat e grupeve te tjera 
Europiane<br>ne menyre per te mbeshtetur dhe nxitur shkembimin e informacionit dhe eksperiences 
midis teknikeve ne rrjetat IP. <br></cite> <br><div>Website <a href="https://www.alnog.al">https://www.alnog.al</a> dhe mailing list jane online. Ju lutem te ftoni koleget apo te njohurit  tuaj te cilet jane te interesuar te antaresohen ne mailing list.</div><div><br></div><div><div>Ne kete grup presim te kemi diskutime mbi te gjitha ceshtjet me interes 
per operatoret e rrjetit ku mund te permendim: peering publik dhe 
privat, IP, IPv6, siguria e rrjetit dhe informacionit, DNSSEC, 
teknologjite e transmetimit, rrjetat wireless, mireperdorimi i spektrit 
te frekuencave, licensimi, pergjegjesite ligjore te operatoreve etj. Ne cdo kohe, ju mund te postoni nje 
mesazh per cdo ceshtje me interes per ju dhe i gjithe grupi ALNOG do te 
kete mundesi tju ndihmoje.</div><br>Grupi Shqiptar i Operatoreve te
 Rrjetit (ALNOG) eshte nje grup i pavarur, neutral dhe informal, i cili 
mbeshtet dhe nxit shkembimin e informacionit dhe eksperiences midis 
teknikeve ne rrjetat IP. Alnog eshte nje forum jo vetem per operatoret e
 rrjetave te ISP, por dhe rrjetat universitare apo te korporatave. 
Qellimi i alnog eshte te siguroje standarte te cilesise se larte per 
Internetin Shqiptar dhe per ta permiresuar ate me tej nepermjet 
shkembimit aktiv te ideve, njohurive dhe praktikave te mira. ALNOG është
 një forum për diskutim teknik. Çështjet politike, ligjore dhe ekonomike
 trajtohen vetëm nëse ato ndikojnë në aspektet teknike të funksionimit 
të rrjeteve shqiptare dhe internetit.<br></div><br><div>ALNOG NUK eshte:<br></div><div>sherbim ndihme teknike e prodhuesve apo furnitoreve.<br></div><div>menyre per te reklamuar sherbimet apo gjetur kliente.<br></div><div>perfaqesues i disa interesave apo disa kompanive.</div><div><br></div><div>--</div><div>Kledi<br></div></div>