ALNOG -- Albanian Network Operators Group

Rreth ALNOG
English (USA)

Grupi Shqiptar i Operatoreve te Rrjetit (ALNOG) eshte nje grup i pavarur, neutral dhe informal, i cili mbeshtet dhe nxit shkembimin e informacionit dhe eksperiences midis teknikeve ne rrjetat IP. Alnog eshte nje forum jo vetem per operatoret e rrjetave te ISP, por dhe rrjetat universitare apo te korporatave. Qellimi i alnog eshte te siguroje standarte te cilesise se larte per Internetin Shqiptar dhe per ta permiresuar ate me tej nepermjet shkembimit aktiv te ideve, njohurive dhe praktikave te mira. ALNOG eshte nje forum per diskutim teknik. «eshtjet politike, ligjore dhe ekonomike trajtohen vetem nese ato ndikojne ne aspektet teknike te funksionimit te rrjeteve shqiptare dhe internetit. Alnog lindi gjate Forumit te pare te Operatoreve Shqiptare te Rrjetit, i clii u zhvillua me 14 Nentor 2017 ne Tirane, me qellim per te krijuar nje komunitet te operatoreve shqiptare te rrjetit, duke ndjekur hapat e grupeve te tjera Europiane.

Anetaresimi
- ALNOG eshte nje grup per individet qe kane nje interes profesional ne fushen e rrjeteve te komunikimeve elektronike publike dhe jane te gatshem te marrin pjese ne menyre aktive, te ndermjetesojne ose te grumbullojne njohuri dhe ta shkembejne ate ne komunitetin e internetit.
- Nje individ behet anetar i ALNOG duke duke u anetaresuar ne kete liste. Kur regjistrohet, anetari ben nje prezantim te shkurter ne mailing list te ALNOG.
- Anetaresimi ne ALNOG mbaron nese nje anetar ben nje kerkese dalje ose largohet me vendim nga grupi moderator, ne baze te mosveprimit, mosbesimit te vendosur, sjelljes jo etike ose keqperdorimit te informacionit.
- Mosmarreveshjet, ankesat apo sjelljet jo etike te anetareve do te trajtohen nga Moderatoret.

Mund te dergoni mesazhe, futeni ne liste ose beni ndryshime duke perdorur keto adresa email.
alnog@alnog.al: Per te derguar mesazh ne liste
alnog-join@list.alnog.al - Futu ne liste.
alnog-digest@list.alnog.al - Futu ne liste ( vetem digest)
alnog-leave@list.alnog.al - Dil nga lista
alnog-request@list.alnog.al - Dergo nje komande per listen.

Per te pare koleksionin e postimeve te vjetra, shikoni ALNOG Archives.

Si perdoret lista ALNOG
Per te postuar nje mesazh drejt te gjithe anetareve te listes, dergoni nje email tek alnog@list.alnog.al.

Vini re se eshte i ndaluar postimi i mesazheve me trajta tregtare si nga prodhuesit apo shitesit.

Mund te abonoheni ne liste, ose te ndryshoni abonimin ne seksionet me poshte.

Per tu anetaresuar tek ALNOG

Anetaresohu ne ALNOG menjehere duke u abonouar tek ALNOG duke plotesuar formularin e meposhtem. Ju do te merrni nje mesazh ku kerkohet konfirmimi juaj per tu antaresuar ne liste. Kjo eshte nje liste private, pra lista e anetareve nuk mund te shihet vetem nga anetaret.

Ju lutemi qe menjehere pas anetaresimit te beni nje prezantim te shkurter ne liste.

  Adresa juaj email:
  Emri Juaj:
  Mund te vendosni nje fjalekalim me poshte. Mos perdorni nje fjalekalim te rendesishem pasi do tju dergohet me email si plaintext.

  Nese zgjidhni te mos vendosni nje fjalekalim, nje do te gjenerohet dhe do tju dergohet me email pasi te konfirmoni abonimin. Ju mund te kerkoni ne cdo kohe tju dergohet fjalekalimi juaj me email. Once a month, your password will be emailed to you as a reminder.
  Vendos nje fjalekalim:
  Konfirmo fjalekalimin:
  Zgjidhni gjuhen e preferuar English (USA)
  Deshironi ti merrni postimet si permbledhje ditore? No Yes
Abonentet e ALNOG
(The subscribers list is only available to the list members.)

Enter your address and password to visit the subscribers list:

Address: Password:   

To unsubscribe from ALNOG, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


ALNOG list run by kledi at kledi.com
ALNOG administrative interface (requires authorization)
Overview of all list.alnog.al mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered